English (United States) Norsk, Bokmål (Norge)
 

Lesetekst:

Ser du hockeykøllen over menylisten? Den som går gjennom Oen i Tipping Point? Hvor mange ledere tror du at sier at slike køller ikke finnes i forretningslivet  - uten å undersøke om det faktisk er tilfelle eller ikke. Vet du hvor mange som undersøker om det er tilfelle, leser om årsakene til at hockeykøllene oppstår - og ikke tar det de leser i bruk? Hvor mange tror du at kjøper dyre konsulenttimer for å få årsakene til køllene tilpasset egen bedrift - og likevel ikke tar det i bruk? Disse gruppene bestående av "ville-gjerne-toppledere" utgjør  i følge praktiske erfaringer minst 95 % av alle ledere.  Det finnes utallige konsulenthus som lever godt av å kompensere for topplederes ubevisste motstand mot å ta de aller smarteste beslutningene og å utnytte alt de vet. Nesten alle ledere vet mer enn de gjør. Statistisk sett, er det sannsynlig at du selv er en av dem. Hvis du fortsetter på denne siden, er det sannsynlig at du har tenkt å forandre på dette.

Denne websiden er med andre ord  laget for den som har eller vil innta posisjonen som CEO eller styreleder i en virksomhet - og gjøre det særdeles godt i denne posisjonen. Dette er antagelig alle sammen dyktige ledere og dyktige ledere har en felles fordel og en felles og meget uheldig ulempe som de deler med alle andre mennesker i verden.

Fordelen er at de ikke snubler over ting de allerede vet. De er godet til å bruke det de vet. Ulempen er at de snubler over det de ikke vet og at de har problemer med å oppdage nøyaktig HVA de ikke vet. Jo dyktigere de er til å lede, desto lengre er det mellom mennesker som kan fortelle dem hva de ikke vet. Til slutt får de inntrykk av at de vet nesten alt som er verdt å vite om ledelse. 

Løftet på denne websiden er at du ikke bare får anledning til lære mye. Det er i tillegg essensielt! Vi må være meget tydelige og direkte for at du skal kunne oppdage hvilke essensielle ting du ikke kan enda. Det er en øvelse som de fleste opplever som ubehagelig.Innholdet på denne websiden har utelukkende med aspektet ledelse i to posisjoner å gjøre: Styreleder og CEO eller administrerende direktør

Programmet er ekstremt krevende
for alle, fordi det innebærer forskyvning av personlige grenser - uansett hvor grensene måtte befinne seg i utgangspunktet.

Legg in bildet av ledelsesmodellen

Deltagere i den første delen av programmet vil øke yteevnen til virksomheten de har ansvaret for i en grad som ingen i virksomheten i utgangspunktet ville ansett som mulig.
Deltagerne i den siste delen av programmet
(den effektive organisasjonen) vil oppnå at samfunnet overtar markedsføringen av virksomheten, dvs. det er samfunnet som øker etterspørselen etter virksomhetens produkter eller konsepter. For å oppnå dette, må virksomheten yte noe for samfunnet, som i påfallende grad skiller seg fra det andre virksomheter gjør. Det er ledere som gjør begrepet corporate social responsiblity til det som det må være i vår tid, dvs. åpenbart mer enn kosmetiske forandringer som er akkurat store nok til gi markedet en illusjon om at virksomheten har en ledelse som tar ansvar for mer enn den kortsiktige utviklingen av eget virksomhet.

Utelukket fra programmet er ledere som vil ha bekreftelser på at programmet "virker" før de begynner på programmet. Den som ikke kan avgjøre det selv basert på introduksjonen av hvert enkelt menypunkt, kommer ikke til å klare gjennomføringen av programmet.


Grunnleggende for alt innholdet, er at det er lagt opp på en måte som innebærer at du som toppleder bringer mennesker ut av balanse - men du gjør det som en venn. Du gjør det på en måte som blir både akseptert og respektert av alle og ønsket av noen.


Disse ubalansene er nødvendige, fordi mennesker som regel bare lærer raskt og med varig effekt når de er ute av balanse i det høyeblikk de høster nye erfaringer. Et uønsket eksempel på dette er at vi aldri lærer så effektivt om forsiktighet på vinterføre som i det øyeblikk hvor bilen sklir i grøften. 


Innholdet på denne websiden fører med andre ord til at du møter deg selv i døren, på samme måte som du senere får andre til å møte seg selv i døren - akkurat på de punktene hvor det kanskje er mest ubehagelig. Du trenger derfor en kontrakt med deg selv......


Copyright 2009 by Tipping Point Terms Of Use Privacy Statement