English (United States) Norsk, Bokmål (Norge)
 
Lesetekst video Minimize
Lesetekst: (Leses skiftevis av oss begge)

Ledelsesmodellen som vi viser på denne siden er like gammel som mennesket. Den er et veikart for profesjonelle ledere. Det er ledere som hat tatt skrittet fra å være hjerneeiere til å bli hjernebrukere. En hjernebruker, er i denne sammenhengen en leder som trener kontinuerlig på å bruke kvlaitetene eller egenskapene i både høyre og venstre hjernehalvdel i like stor grad. Det er ledere som knytter sammen mannlige og kvinnelige prinsipper i deres ledergjerning. De tar like godt vare på etablerte verdier som de skaper nye verdier.

Om videoen på denne siden

Ledelsesmodellen Mouton og Blake

 
Video "Ledelsesmodellen for utvikling av konkurranseevne"

Modellen  av Mouton og Blake danner grunnlaget for metodisk utvikling av konkurranseevne med Tipping Point Methodology (TPM). Thorsrud er en av pionerene i utviklingen av forståelsen for sammenhengene mellom trivsel, arbeidsmiljø og lønnsomhet og hans forskning og modeller på området vakte først oppsikt i Japan, deretter i USA og til slutt i Norge. Kenning fikk mange tilhengere i verden i forbindelse med Marshallhjelpen og mange av hans teorier er like aktuelle idag som for 50 år siden. Kennings prinsipper kompenserer for svakhetene ved Thorsruds prinsipper og omvendt. Tilsammen danner disse den helheten som kommer til syne gjennom TPM.

Videoen nedenfor viser hvordan ledelsesmodellen omsettes i praksis i en virksomhet ved hjelp av TPM. Videoen viser nye og virkningsfulle kombinasjoner av gamle og velprøvde prinsipper.

I videoen refereres det til omfattende innhold på vår hovedside. Dette innholdet er nødvendige for å kunne omsette videoinnholdet i praksis.


Copyright 2009 by Tipping Point Terms Of Use Privacy Statement