English (United States) Norsk, Bokmål (Norge)
 
Lesetekst video Minimer
Lesetekst: (Leses skiftevis av oss begge)

Ledelsesmodellen som vi viser på denne siden er like gammel som mennesket. Den er et veikart for profesjonelle ledere. Det er ledere som hat tatt skrittet fra å være hjerneeiere til å bli hjernebrukere. En hjernebruker, er i denne sammenhengen en leder som trener kontinuerlig på å bruke kvlaitetene eller egenskapene i både høyre og venstre hjernehalvdel i like stor grad. Det er ledere som knytter sammen mannlige og kvinnelige prinsipper i deres ledergjerning. De tar like godt vare på etablerte verdier som de skaper nye verdier.

Innholdsfortegnelse Ledelesesmodellen


Tabellen nedenfor viser videoprogrammet og artiklene som hører til ledelsesmodellen. Den viser hvordan du bruker innholdet i praksis og viktige kommentarer til implementeringen av innholdet.

Delmål
Videoer, artikler
praktisk bruk av innholdet
Kommentarer
 
 
 
 
 
 
 Video: Ledelsesmodellen for utvikling av konkurranseevne     
     
     
     
     
     
       
Copyright 2009 by Tipping Point Terms Of Use Privacy Statement