English (United States) Norsk, Bokmål (Norge)
 

Trenere

  Mia Merethe Haukås Skriver, daglig leder, medeier og gründer

Mobil: (+47) 41 40 15 47

E-mail: mia@tipping-point.no

Mia Skriver
har studert alle de psykologiske hovedretningene og valgt ut de mest virkningsfulle erkjennelsene rundt menneskers atferd. Disse erkjennelsene gjør hun praktisk anvendelig i Tipping Point Methodology. Mia begynte sine studier med barnevernspedagogutdanning. Hun fortsatte med historie, grunnfag psykologi, Exphil og Exfac, personalpsykologi, arbeidslivs- og organisasjonspsykologi. Studiene har hun siden 2000 omsatt i praksis som rådgiver, coach, konfliktløser og foreleser på en rekke områder i privat og offentlig sektor.

Mia kombinerer omfattende teoretisk kunnskap med en uvanlig evne til å leve seg inn i andres livssituasjoner og å se utløsende årsaker i komplekse hendelsesforløp i grupper og individer. Lang erfaring på dette området har satt Mia i stand til å trekke det essensielle ut av store mengder kunnskap/informasjon og å gjøre dette tilgjengelig for brukere av Tipping Point Methodology i form av videoer og artikler.

Som rådgiver i Tipping Point Methodology AS leverer Mia avgjørende bidrag på området utvikling av ledelsesstrategier. Hennes praktiske forståelse for helhet og dybde er uunnværlig ved utvikling av nettverk og partnerskap på tvers av tradisjonelle skillelinjer.


  Terje Skriver, styreleder, medeier og gründer

Mobil: (+47) 46 89 41 76

E-mail: terje@tipping-point.no


Terje har arbeidet som rådgiver for konsernledelser i Norden og alle tysktalende land i Europa siden 1990. Han var bosatt i Luzern, Sveits fra 1990 til 2004. I denne perioden har han utviklet basiskonseptet for metodisk omdannelse av motstand til medvirkning ved høye mål. Konseptet er utviklet på bakgrunn av mer enn 10.000 coachingsamtaler med ledere. Det er basert på de antatt viktigste og best fungerende erkjennelsene til de mest leste forfatterne på området forandringsprosesser i og med mennesker.

Terje arbeidet flere år som selger, instruktør og leder i maskinindustrien i Tyskland og Norge. I 1980 supplerete han sine psykologistudier med en utdannelse som kinesiolog og arbeidet frem til 1990 som terapeut med hovedfelt kroniske psykosomatiske lidelser. Denne perioden gav Terje dyp og sammensatt innsikt i de kritiske suksessfaktorene for atferdsendringer. Erfaringen han høstet i denne perioden danner, sammen med flere år som mental trener for toppidrettsutøvere, hans grunnlag for utviklingen av Tipping Point Methodology (TPM).

Terje har utviklet et unikt coachingsystem for frigjøring av menneskelige ressurser, som er sentral del av TPM. Hans coaching av toppledere har ført til inngående kjennskap til utvikling av virkningsfulle strategier for etablering av nettverk og partnerskap på tvers av tradisjonelle skillelinjer - eksempelvis ved fusjoner.

Copyright 2009 by Tipping Point Terms Of Use Privacy Statement