English (United States) Norsk, Bokmål (Norge)
 
Om våre referanser Minimer
For at våre referanser skal kunne oppfattes riktig av leseren, er det viktig å vite med hvilken bakgrunn og med hvilke krav til ledelse referansene skrives. For lesere som vil vite mer eller eventuelt kontakte våre referanser, har vi lagt opp kontaktadresser og annen relevant informasjon i spalten til høyre.Erfaringer fra Sten Magnus, CEO i Umoe Restaurant Group


 

Mia og Terje Skriver har virket som coacher, rådgivere og mentorer for undertegnede og en rekke av lederne i vårt konsern siden våren 2006. Vi trekker stadig på deres kunnskaper og innsikt. Mia og Terjes og min vei ble krysset under vår felles deltakelse på et seminar senhøstes 2005, hvor den japanske professor Shoji Shiba foreleste omBreakthrough Management. For meg personlig ble dette møtet et gjennombrudd, fordi jeg skjønte at det jeg hadde vært på leting etter; rådgiver(e) som kunne bidra til min egen- og selskapets utvikling av ferdigheterin search of excellense, satt i kaffekroken på Bolkesjø Hotel.


Mia og Terje har tilført meg selv og konsernet ny kunnskap og innsikt i arbeid med å gjøre om motstand til medvirkning.
Det er i de av konsernets medarbeidere som yter konstruktiv motstand at vi finner den største kraften! Tipping Point Methodology er i aktiv utfoldelse i vårt konsern. Selv har jeg gjennom TPM, og tett samspill med Mia og Terje, fått ny innsikt og større kraft i mitt lederskap. Jeg tilskriver dette mye av betydningen for det resultatløft vårt konsern har fått.


Jeg står med glede til disposisjon for ytterligere referanser.

 

Sten E. Magnus

CEO

Umoe Restaurant Group AS
Bakgrunn og erfaringer fra Tore Garmo, Adm. Dir. i Umoe Restaurant Group Uteliv.


Tore Garmo
Arbeidserfaring Umoe Catering AS:
Jeg er i dag ansatt som Adm. Direktør i Umoe Catering Uteliv, som er en divisjon i Umoe Catering AS. Der har jeg ansvaret for TGI Fridays (American Bistro Scandinavia AS) og Umoe Konseptrestauranter AS (12 individuelle restauranter). Vi har i 2009 et salgsbudsjett på ca. NOK 450 mill.

Mine stillinger i Narvesen og Umoe Catering AS:

•    2006 – 2009 Adm. Direktør Umoe Catering Uteliv 
•    2003 – 2005 Kjededirektør for Burger King
•    1999 – 2003 Kjededirektør for Internasjonale Brands – TGI Fridays og Burger King
•    1998 – 1999 Kjededirektør for TGI Fridays
•    1997             Director of Operations for TGI Fridays

Arbeidserfaring før Umoe Catering AS:

•    1992 – 1997 Selvstendig Næringsdrivende
          - Eier av Park Hotell Rjukan
          - Eier av Krags Møteplass Kongsberg
          - Leietager Otta Hotell
•    1988 – 1992 Divisjonsdirektør Rica Hotell & Restaurantkjede AS
•    1983 – 1988 Restaurantdirektør og Hotelldirektør div. plasser


Mine krav til egen og andres ledelse i organisasjonen jeg leder:

Det er mange krav, men jeg nevner her de mest essensielle:

 1. Vi setter oss individuelle mål som fremtvinger læring og forandring = all læring skjer på individnivå = forutsetningen for å skape en lærende organisasjon er at lederen lærer
 2. Vi setter oss mål for selskapet, som fremtvinger læring og forandring. Effekt  = bedre måloppnåelse
 3. Alle ledere skal ha feedbacksløyfer som forteller lederen hvordan han/hun blir opplevd av menneskene de leder = mer selvinnsikt
 4. Vi er forpliktet til å forstå andre før vi selv forventer å bli forstått = Gul ledelse i praksis (TPM verktøy)  = mer coaching og læring og mindre argumentering
 5. Vi gjør oss fortjent til andres tillit og anerkjennelse og vi tar ansvar for at våre oppriktige meninger blir forstått riktig av andre = si hva du mener - gjør hva du sier - opptre konsekvent og rettferdig - bruk den nødvendige tiden til at budskapet blir forstått og forankret - tenk kvalitet fremfor kvantitet.
 

Mine erfaringer med www.tipping-point.no

Jeg oppnår følgene virkning med bruken av konseptet:
 • Den viktigste virkningen er at vi setter oss vesentlig høyere mål og at målene har en kvalitet som frigjør ubevisst eller taus kunnskap hos ansatte.
 • Bruk av TURMAT-konseptet øker kvaliteten på vårt arbeid - vi blir flinkere til å prioritere og mer handlingsorienterte
 • Jeg ser at virkningen/stigningen jeg oppnår kan fortsette i mange år fremover.
 • Misforståelser og interessekonflikter reduseres til et minimum. Dette fører til at vi ikke får energi på avveie.
 • Andre viktige bidrag til økt produktivitet og innovasjon er verktøyene for omdannelse av motstand til medvirkning og verktøyene for å skape overensstemmelse mellom medarbeideres "gaver" og "opp-gaver". En effekt av dette er at vi har redusert på sentral ledelse drift - med en klar ambisjon om å bedre kvalieten på oppfølging ovenfor restaurantene
 • Arbeidslivskvaliteten forbedres og vår attraktivitet som arbeidsgiver stiger tilsvarende. Lojalitet og lærevillighet øker. Ønsket om å levere gode resultater forsterkes.
 • Konseptet med læringsvideoer gjør at hver enkelt leder kan utvide egen kompetanse overalt hvor det er nettforbindelse, eller på sin egen iPod der det ikke er det. Programmet er handlingsorientert, dvs. det viser ikke hva som må læres men hvordan ting kan gjøres.
 
 
Mine er erfaringer med Mia & Terje Haukås Skriver:

 • Kunnskapsrike med lang praktisk erfaring på området leder- og strategiutvikling.
 • Deres personlige bidrag har økt hastigheten i vår bruk av Tipping Point Methodology betraktelig.
 • Gjennom seminar og personlig coaching bidrar de til å utvikle den selvtilliten som kreves for realiseringen av en gjennombruddsstrategi.


Erfaringer fra Vidar Top, forfatter og trenerDuring my authoring The 3 Energies Behind Sales Success I've had the privilege of interacting with a lot of quality people, some of which have deeply impressed me. This time I'd like to pay it forward to Terje Skriver and Mia Haukås Skriver.

Terje and Mia are the professionals behind Tipping Point Methodology. Besides being highly competent within their respective fields of expertice, Terje and Mia are among the most wonderful and pleasant people you'll ever meet! Their people skills and insight into "human capital" is truly outstanding. In addition, they're both spellbinding public speakers.

If you go to the sitemap of the TPM website you'll find a number of training videos. Unfortunately all this unique material is currently in Norwegian only, but once we've translated it into English I'll be doing the voice over and make it available worldwide. 
This stuff is all about the brain and how we can work in a much smarter way - utilizing our mind to make long term and lasting change and improvements.

Two video samples: "Ubevisste beslutninger" and "JOHARIs vindu for ledere". 

Klikk her og kom til websiden til Vidar Top. Klikk her og se hans profil på LinkedInErfaringer fra Lars Gotaas, direktør King Food

   
Lars Gotaas arbeider som direktør i King Food som driver 34 Burger King restauranter i Norge og Sverige; se www.burgerking.no  King Food sysselsetter ca 900 mennesker og  omsatte i 2009 for omlag NOK  440 millioner. King Food er en divisjon i Umoe Catering AS.

Lars har tidligere arbeidet som direktør i Togservice, www.togservice.no, i 6 år hvorav han de 2 siste årene satt som president i interesseorganisasjonen IRCG – International Rail Catering Group, www.ircg.cz.  Under Lars ledelse ble Togservice i 2003 tildelt prisen som ”Most Innovative Caterer” og i 2005 nominert til ITCA’s Mercury Award for sine strategi- og styringssystemer.  Klikk her for å se Lars profil på LinkedIn.Om Tipping Point Methodology og Mia & Terje Haukås Skriver

Ved mitt første møte med Mia & Terje høsten 2007 ble jeg umiddelbart slått av deres kunnskap om hvordan sette mål på en måte som lik en turbo gjør at utviklingstakten øker langt sterkere enn vanlig.  I tillegg har de en unik forståelse for hvordan enkeltmennesket, hjernen og team fungerer.  Kombinasjonen av dette og evnen til å kommunisere og lage modeller og metoder som gjør kunnskapen anvenbar for mennsker og bedrifter flest gjør at de innehar et konsept som som jeg så langt ikke har sett maken til i internasjonal sammenheng.


Om modulen Teamutvikling med konsulenthjelp

Da King Food høsten 2008 gjennomførte sin strategiprosess var Tipping Point Methodology den eneste metodikken som tilfredstilte våre krav til en helhetlig prosess som ivartok alle arenaer vi virker på:  Kundene, samfunnet, ansatte og eiere.

For å bli i stand til å nå tøffe målsetninger er menneskene i organisasjonen kanskje den viktigste faktoren.  Vår filosofi er at vi som selskap ikke bare utvikler teamet, men også bidrar til utvikling av livskvaliteten hos den enkelte. Dette korresponderer med Tipping Point Methodlology.

Vårt arbeid med dette har startet i ledergruppen og adminstrasjonen som består av 12 personer.  Vi gjennomfører Tipping Point Methodology teammoduler med Mia & Terje som fasilitatorer.  Dette kombineres med løpende personlig coaching av hvert enkelt teammedlem.

Erfaringene så langt er imponerende.  Imponerende fordi kombinasjonen av personlig coaching med Mia & Terje og felles samlinger har økt selvtilliten hos den enkelte og gitt individene og teamet et utvidet perspektiv på hva de er i stand til å utrette.  Målene har blitt mer ekspansive. Årsaken ligger i metoden som Tipping Poing Methodology representerer og personlige egenskaper hos Mia & Terje i gjennomføringen.  I en periode med finanskrise hvor rammebetingelsen i markedet gir ekstra utfordringer i en travel hverdag både i driften og administrasjonen har vi maktet å skape vekst både i eksisterende virksomhet og med ny virksomhet.  Jeg mener at dette hadde vært vanskeligere for oss uten den ekstra energien teammodulene og Mia & Terjes personlige coaching har bidratt med.   

Vårt mål, når vi nå fortsetter med modulene i Tipping Point Methodology, er å gi målene enda mer kraft og grundig koble fellesnevneren i personlige mål med King Foods mål.  Hensikten for meg er å nå lengre, frigjøre ekstra energi og øke sikkerheten for måloppnåelse. Og det på alle arenaer vi virker på: For kundene, for samfunnet, for våre ansatte og for våre eiere.


Sten Magnus Minimer
Sten blogger og det han skriver er givende lesning for alle som ønsker å utvikle seg som mennesker og som ledere. Som den usedvanlig respektert leder han er på alle nivåer han er i kontakt med, både i konsernet han leder og i samfunnet forøvrig, skriver han troverdig og lett forståelig.

http://stenmagnus.blogspot.com

Med hvilken bakgrunn Sten skriver sine betraktninger om TPM, får du et godt bilde av ved å lese bloggen til Sten.

Mail til Sten: sten.magnus@urg.noTore Garmo Minimer
Tore Garmo har skrevet følgende artikler på denne websiden:

Hva koster egentlig dårlige ledelse?

Evaluering av suksess
En artikkel om bruken av TPM-prinsippene i TGI Fridays

Mail til Tore: tore.garmo@uc.noVidar Top Minimer
Vidar er en fremragende selger og har i løpet av de siste 8 årene utviklet en salgsmetodikk som er basert på de samme grunnleggende erkjennelsene om menneskers beslutningsprosesser som det Tipping Point Methodology er.

Klikk her og se en av hans blogger om de tre bestemmende energiene ved vellykkede salg.


Copyright 2009 by Tipping Point Terms Of Use Privacy Statement