English (United States) Norsk, Bokmål (Norge)
 
Gratulerer!

Vi gleder oss over anledningen til å introdusere
Tipping Point Methodology for en dyktig leder!

Introduksjonen består av 4 trinn i menyen ovenfor. Vær vennligst oppmerksom på at dette kun er en introduksjon. Detaljert beskrivelse av hele konseptet finnes på vår omfattende hovedside.

Trinn 1 tar 3,5 minutter (video). Noen ledere kommer i løpet av disse minuttene frem til at innholdet er urealistisk - til tross for at andre har gjort det før. Hvis du vil vite mer om hvilke muligheter Tipping Point Methodology åpner for, går du videre til trinn 2.

Trinn 2 tar 5-10 minutter (tekst). Her presenteres ulike muligheter til å gå videre med Tipping Point Methodology. Før du bestemmer deg, vil du antagelig vite noe mer om filosofien og strukturen bak Tipping Point Methodology. Det finner du ut av i trinn 3.

Trinn 3 tar 8 minutter (video). Videoen er viet til informasjon om tankene bak Tipping Point Methodology og hva som må til for å realisere en svært utfordrende visjon og dermed oppnå best tenkelige resultater på kortest mulig tid.

Trinn 4 tar 7 minutter (video) og skal gjøre det mulig for deg å bestemme deg for om du vil gå videre. Denne videoen viser hvordan du som toppleder for en virksomhet, divisjon eller avdeling kan praktisere tipping point ledelse og hvilken effekt det får på øvrige medarbeidere. På denne siden får du også se sammenhengen mellom videoen og verdens mest veldrevne selskaper.

Start? Denne menyen viser hvordan du kan starte reisen på en måte som etablerernødvendig tillit til metoden, til rådgiverne i Tipping Point Methodology og til potensialet du kan forløse hos deg selv, din organisasjon og i din virksomhet.


Større bilde?

Hold Ctrl og trykk + for større bilde.
Hold Ctrl og trykk - for mindre bilde.
Trykk F11 for å få bedre plass på skjermen.


Copyright 2009 by Tipping Point Terms Of Use Privacy Statement